17 Mayıs 2014 Cumartesi

#SOMAYerin dibine utançtan değil, helal lokma için girenlerdi onlar mekanları cennet olsun. (AMİN)
Allah'ım ölenlerden rahmetini, kalanlardan yardımını esirgeme.
Susmak bir nevî kabul etmek anlamında değil midir?...

Gereken sözü Gereken Yerde Söylemek
AHMAK olmak mı evlâdır, yoksa HAİN olmak mı?
Büyüklerimizden(!) biri, edep içerisinde eleştirel bir bakışla, kırmızı çizgisini Türk ve İslâm üzerine koyup bu ikisine ne ters ise anlatanlar için "Ahmak" demiş...
Gereken yerde susmak,gerektiği yerde istiklâl ve istikbâl için konuşmak gerektiği yerde adalet için savaşmak Türk Töresi gereğidir.
Bu yüzdendir ki; Türk Tarihinde Bilge Kağan ,Kağan iken Tonyukuk ile fikir ayrılığına düşmüş, Tonyukuk "Töre" için Kağan'a bile karşı çıkmıştır.
Bu iki karındaş sonrasında Bilge Kağan'ın Tonyukuk'a hak vermesi ile aynı görüş içerisinde ki bu "Töre"dir birleşmişlerdir.
Başbuğ Alparslan Türkeş'in ;"Türk Töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır." sözü de Türk Töre'sinin ve Ülküsünün vazgeçilmez ve her şeyin üstünde olduğunu göstermektedir.
"EL KALDI TÖRÜ KALMAS"(Vilâyet (devlet) terk edilir Ama TÖRE terk edilemez.)
Divanü Lûgatit-Türk'deki bu söz Töre'nin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda unutmamak gerekir ki;Mümin rüzgarda eğilen fidan gibi değil, fırtınada dik duran asırlık çınar gibidir.
Kuşeyrî, Risalesinde (s.62) "Yeri geldiğinde konuşmak, en güzel bir haslet olduğu gibi, zamanında susmasını bilmek de erdemli insanların özelliğidir.” sözüne yer verdikten sonra, Üstaz Ebu Ali ed-Dekkak’dan da şunları duyduğunu kaydeder: "Hakkı söyleyemen / haksızlık karşısında suskun kalan şeytandır.”
Bununla beraber; Hz. Ebubekir (r.a);
"Susulacak yerde konuşmak,konuşulacak yerde susmak korkaklıktır"...sözü bizlere yol göstericidir.
Eğer Haksızlık var ise Mümin edep içerisinde amma dik durarak gereğini yerine getirir.
Önemli olan Edeptir.
Zirâ edep herşeyin altını öyle veya böyle çizer.
Edep elden düşmedikten sonra Hak bildiğini korkusuzca söylemek her Ülkücünün görevidir.
İftira,Yalan veyahutta hakaret olmadan haksızlığa ve tavize karşı durmak Türk Milliyetçiliği'nin olmazsa olmazıdır.
Boş konuşmak ve çok konuşmak ahmaklık iken; haksızlığa susmak,Hak bildiğini haykırmamak, günlük kazançlar veya da başka sebepler dolayısı ile sessiz kalmak İHANETTİR, İhanete ve fitneye zemin hazırlamaktır!!!
Unutulmamalıdır ki, bugün susarken yarın evlatlarınıza zor görevler ve telâfisi zor bir mirâs bırakabilirsiniz...
Necdet SEVİNÇ Hocamız; "Milliyetçi olmak, Türk Milleti'ne karşı görevli olmak demektir. Görev verilmemiş olsa bile her Milliyetçi kendini Türkiye'yi ve Türk Milletini bu gerilikten, bu yokluktan ve tarihi şerefimizle asla mütenasip olmayan bu zilletten kurtarmak için vazifeli saymalıdır. Çünkü görevsiz Milliyetçi olamaz. "
...sözü ile aslında kime karşı görevli olduğumuzu apaçık belli etmektedir.
O yüzden Görevli olduğumuz birinci mâkamı (Allah(c.c)den sonra) unutmamalı, bu mâkama zarar getirebilecek bir davranışı kim yapıyor ise "yanlış yaptığını" açıkca söylemeliyiz.
Başbuğ Alparslan Türkeş'in; "Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır." sözü ile görev hangi boyutta olursa olsun Türk Ülküsü ile zıt kutupta ise takip edilerek uyarının yapılmasına işaret buyurmuşlardır...
"Sandıktan bize tek bir oy dahi çıkmasa, İslam'dan, İnsaniyetçilikten, Türk'çülükten asla vazgeçmeyiz... Biz politikacı değil, bir Dava'nın takipçileriyiz...!!!"
...diyen Alparslan Türkeş'in Liderliğindeki Ülkücü Hareket mensupları oy uğruna veya siyasi kazanç için bu değerlerden ödün verildiğini görüyorlar ise nasıl susabilirler?
Susmak bir nevî kabul etmek anlamında değil midir?
Türk Milliyetçiliğini unutup Türkiye Milliyetçiliğini savunan,
Bir gün önce "Hain" dediğine bir gün sonra "O'na bir şey olursa Ülkede kaos olur" diyen,
Oy almak uğruna Türk Milliyetçiliği ile alakası olmayanları aramıza sokan, Hareket edilmesi yerde duran,pasifize edilen, durmayanı veya duranlara karşı gelenleri kovan bir zihniyete nasıl susulur?
Peki bu zihniyetin getireceği telâfisi zor hatalar evlatlarımıza miras olarak kalmayacak mıdır?
Şimdilik susayım belki beni bir yerlere alırlar?
Belki bir yerlerde adım söylenir?
Belki bir şeyler kazanabilirim, diye,
veya da başka herhangi bir sebeple susup sadece seyretmek İHANETE Yer açmak değil midir?
Biz bazı yanlışları söylediğimizde veya yazdığımızda bazı büyüklerimiz(!) yaptığımızı "çok konuşmak" olarak tanımlayıp "çok konuşmak ahmaklığın göstergesidir" diye bize kızarlar.
Peki şimdi sorarım size; ikisi arasında bir tercihte bulunmak zaruri olursa "AHMAK" olmak mı evlâdır, yoksa "HAİN" olmak mı.

UTAN TÜRKİYE!


#Soma #iskazasidegilcinayet #işkazasıdeğilcinayet #madenfaciası #rahmetleaniyoruz #unutursakkalbimizkurusun